3 Kablolu Kalp Pilleri İstanbul

  Kalp pilleri sayesinde kalp atımlarında meydana gelen aksaklıklar ve düzensizlikler giderilebilir. Böylece kan dolaşımının beklendiği gibi sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir. Kalp pillerinin pek çok çeşidi vardır. 3 kablolu kalp pilleri de bu çeşitlerden biridir. Üç kablolu kalp pilleri, oldukça gelişmiş ve teknolojik bir yapıya sahiptirler. Bu piller hem kalbin atımlarını destekler hem de elektroşok özellikleri ile ölümcül ritim bozukluklarına müdahale ederler. Böylece bazı kalp hastalıkları sebebi ile oluşan ölüm riski büyük oranda düşürülebilir.

  Elektroşok özelliği olan kalp pilleri tıp dilinde ‘’ICD’’ ismi ile bilinirler. Eğer bir kalp pili hem kalp atımlarını destekleyecek özelliklere hem de gerektiğinde elektroşok müdahalesi yapabilme özelliğine sahipse tıp dilinde (ICD)şeklinde isimlendirilir. Bu kalp pilleri halk arasında daha çok üç kablolu kalp pili veya üç odacıklı kalp pili olarak bilinirler.

  3 kablolu kalp pili İstanbul hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, Doç. Dr. Ömer Uz gibi alanında uzman bir hekimden randevu alabilirsiniz.

  3 Kablolu (3 Odacıklı) Kalp Pilleri Nedir?

  3 kablolu kalp pilleri, kalp atımlarını destekleyip kalbin güçlenmesine katkıda bulunarak kalp yetmezliğinin düzelmesine veya kalp yetmezliğinin derecesinin azalmasını sağlar, aynı zamanda gerektiğinde elektroşok ile kalpteki ölümcül ritim bozukluklarına müdahale ederek hastanın hayatının kurtulmasını sağlayan cihazlardır.  Halk arasında ‘’üç odacıklı kalp pili’’ olarak da bilinirler. Tıp dilinde ise ‘’CRT- ICD’’ veya ‘’Biventriküler ICD’’ isimleri ile anılırlar. Üç odacıklı kalp pilleri ortalama 6 ila 7 yıllık bir kullanım ömrüne sahiptirler. Bu süre sonunda sadece batarya yenisi ile değiştirilir, kablolar yerinde kalır. Bahsettiğimiz bu işlem 15 ile 30 dakika arasında bitirilmektedir.

  Üç kablolu kalp pillerinin isimlerinden de anlaşılabileceği üzere 3 ayrı elektrotları (kabloları) vardır. Bu kablolar yardımı ile kalbin atımları, kalp pili tarafından anlık olarak takip edilir. Eğer kalp atımlarında bir sorun tespit edilirse kalp pili bu soruna müdahale eder. Pilin jeneratör kısmında üretilen elektriksel uyarılar kalp atımlarını destekler. 3 kablolu kalp pilleri saydığımız özelliklere ek olarak, ölümcül ritim bozuklukları tespit edildiği takdirde kalbe elektroşok da uygulayabilirler. Kalp pilleri içinde en üst düzey teknolojiye sahip olan 3 kablolu piller aynı zamanda kalp yemezliğine bağlı akciğerde sıvı birikmesi hakkında  ayrıntılı bilgi verip tedavi planlamasında büyük kolaylık sağlamaktadır.

  3 Kablolu Kalp Pilleri Neden Takılır?

  Üç kablolu kalp pilleri şu gibi nedenlerden takılabilir:

  • Kalp yetmezliği olan hastalarda kalbin işlevlerini desteklemek için.
  • Kalp duvarları birbirlerinden bağımsız bir şekilde, beklenen düzene uymadan kasılan kişilerde; sağlıklı ve düzenli bir kalp ritmi sağlayabilmek için.
  • Sol dal bloğu (LBBB) olan kalp yetmezliği hastalarında, ilaç tedavisinin işe yaramıyorsa kalbin ihtiyaçlarını gidermek için.
  • Genel olarak kalp yetmezliği olan hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek, bazı ölümcül riskleri azaltmak ve kalbin fonksiyonlarını desteklemek için.

  3 kablolu kalp pilleri genel olarak bu amaçlar doğrultusunda kullanılırlar. Hastalar üç kablolu kalp pili öncesinde detaylı muayenelerden geçerler. Elektrokardiyografi gibi özel işlemler sayesinde hastaların bu tedaviye uygunlukları detaylı olarak değerlendirilir.

  3 Kablolu Kalp Pillerinin Diğer Kalp Pillerinden Farkı Nedir?

  Üç kablolu kalp pillerini diğer kalıcı kalp pillerinden ayıran en önemli özellik: hem kalp atımlarını destekleme özelliğine hem de gerektiğinde elektroşok uygulama özelliğine sahip olmalarıdır. Zaten asıl tercih edilme sebepleri de genelde budur. 3 kablolu kalp pilleri kalp atımlarının beklenen hızda ve düzende gerçekleşmesini sağlarlar. Bunun yanında, eğer ölümcül bir ritim bozukluğu tespit ederlerse direkt olarak elektroşok uygularlar. Bir anlamda, ani kalp durması (kardiyak arrest) riski olan veya ciddi kalp yetmezliği bulunan hastalar için hayat kurtarıcı bir fonksiyona sahiptirler.

  3 Kablolu Kalp Pili Nasıl Takılır?

  3 kablolu kalp pilleri lokal anestezi ve sedasyon işlemi altında yapılır. Genel anestezi  altında yapılmamaktadır. Böylece hastaların işlemler sırasında ağrı veya rahatsızlık hissi duyması engellenmiş olur. Üç kablolu kalp pilleri, hemen hemen diğer kalıcı kalp pilleri gibi takılır. Ancak elektrotların yerleştirilme şekli gibi konular sebebi ile daha teferruatlı bir uygulamadır. Yine de ağır bir ameliyat olarak düşünülmemesi gerekir.

  3 kablolu kalp pili özel koşulların sağlanabildiği laboratuvar ortamlarında takılır. İşlem sırasında hastanın sol koprücük kemiğinin 2 santimetre kadar altına bir kesi atılır. Bu kesi hemen hemen 4 santimetre büyüklüğündedir. Burada yer alan toplardamar yardımı ile, kalp pilinin elektrotları (kabloları) kalbe iletilir. Kalp pilinin jeneratör (elektriksel uyarı üreten) kısmı ise hemen hemen aynı bölgeye, kas altında kalacak şekilde yerleştirilir. Bu kısım solak olan hastalarda sağ omuz çevresine de yerleştirilebilmektedir. Kalp pilinin jeneratör kısmı da yerleştirildikten sonra açılan kesi özel dikiş teknikleri ile kapatılır ve işlem son bulur.

  Operasyonun süresi birçok faktöre göre kişiden kişiye değişebilmektedir. Ancak bu süre ortalama olarak 45 dakika kadardır.

  3 Kablolu Kalp Pili Takıldıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

  Üç kablolu kalp pili takıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar yer alır:

  • Eğer işlemler iç (gizli) dikiş yöntemi ile yapılmışsa dikiş alınmasına gerek yoktur. Eğer cilt üstü dikişler tercih edilmişse, bu dikişler işlemden ortalama 10 gün sonra alınır.
  • Eğer cilt üstü dikişler kullanılmışsa dikiş bölgesine 10 gün boyunca su temas ettirilmemelidir.
  • Doktorun önerdiği süre boyunca kalp pilinin kablolarını etkileyebilecek kol hareketlerine dikkat etmek gerekir.
  • Doktorun önerdiği süre boyunca ağır ve yorucu aktivitelerden uzak kalmak gerekir, özellikle de bilin bulunduğu taraftaki kol ile ağır yük kaldırılmamalıdır.
  • Hastaların telefon kullanmasında bir sakınca yoktur. Ancak dedektör gibi cihazlar, kalp piline 15 santimetreden daha fazla yaklaştırılmamalıdır.
  • 6 ayda bir gerçekleşmesi planlanan doktor kontrolleri kesinlikle aksatılmamalıdır.

  Doktorunuz, dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı uyarılarda bulunacaktır.

  3 Kablolu Kalp Pili Fiyatları İstanbul

  3 kablolu kalp pili fiyatları 2022, kalp pillerinin markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden net bir ücretten bahsetmek mümkün değildir. Bu konuda detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz’dan randevu alabilirsiniz.


  Size nasıl yardımcı olabiliriz?