Kalp Pillerinin Çeşitleri İstanbul

  Kalp pilleri, kalbin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi; normal kabul edilen aralıklarla vücuda kan pompalayabilmesi için takılan özel cihazlardır. Kalp karmaşık ancak birbirleri ile uyum içerisinde çalışan pek çok dokudan meydana gelir. Bu dokular, kalbin görevlerine göre özelleşirler. Bu dokulardan veya bölgelerden birinde meydana gelen aksama; kalbin işlevlerini olumsuz etkileyebilir.

  Kalpte ‘’sinüs düğümü’’ olarak bilinen özel bir bölge yer alır. Kalbin kasılmasına ve kan pompalamasına sebep olan elektriksel uyarılar bu bölgede oluşur. Sinüs düğümünde oluşan uyarılar iletim ağı yardımı ile kalp odacıklarına ulaşırlar. Uyarılar ile tetiklenen kalp odacıkları kasılır ve vücuda kan pompalarlar. Böylece kanda yer alan oksijen ve besin dokulara ulaşmış olur. Bazı kişilerde kalbin kasılmasına sebep olan uyarılar gerektiği gibi oluşmayabilir. Bazılarında ise normal bir şekilde oluşan elektriksel uyarılar, kalbin ilgili bölgelerine zamanında ulaşamayabilir. Her iki durumda da istenmeyen rahatsızlıklar meydana gelir. Kalp atımları yavaşlayabilir ve düzensizleşebilir. Kalp atımlarının; olması gerektiği sayıda ve olması gerektiği düzende gerçekleşebilmesi için kalp pilleri kullanılır. Kalp pillerinin pek çok çeşidi vardır. Bu yazımızda kalp pillerinin çeşitlerinden ve hangi amaçlarla kullanıldıklarından bahsedeceğiz.

  Kalp pili çeşitleri ve kalp pilleri hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir, Doc. Dr. Ömer Uz gibi alanında uzman bir hekimden randevu alabilirsiniz.

  Kalp Pilleri Nedir?

  Kalp pilleri, kalbin kasılmasını sağlayan uyarıların sağlıklı bir şekilde oluşabilmeleri ve sağlıklı bir şekilde kalbin ilgili bölgelerine ulaşabilmeleri için kullanılan cihazlardır. Böylece kalp kan pompalama görevini düzenli bir şekilde gerçekleştirebilir. Dokular oksijenlenebilir ve vücudun devamlılığını sağlamak için ihtiyaç duyulan enerji üretilebilir.

  Kalp Pilleri Neden Takılır?

  Kalp pilleri iki farklı amaç doğrultusunda kullanılabilir:

  • Kalbin ihtiyaç duyduğu elektriksel uyaranlar sinüs düğümü adı verilen bölgede oluşur. Eğer bu bölgede bir sorun olursa elektriksel uyaranların oluşumu aksar. Bu da kalp atımlarının yavaşlamasına veya düzensizleşmesine sebep olur. Kalp pilleri bu sorunları gidermek için takılabilir.
  • Sinüs düğümlerinde oluşan uyaranlar, kalbi saran bir iletim ağı sayesinde kalp odacıklarına ulaşır. Eğer bu uyaranlar odacıklara vaktinde ulaşamazsa kalp atımlarında yavaşlama ve düzensizlik görülebilir. Kalp pilleri, bahsettiğimiz uyaranların uygun bir şekilde gerekli bölgelere ulaşabilmesi için de kullanılabilir.

  Kalp Pilleri Nasıl Bir Yapıya Sahiptir?

  Kalp pilleri iki ana bölgeden meydana gelirler. Bunlar ‘’jeneratör’’ kısmı ve ‘’elektrot’’ kısmıdır. Jeneratör olarak bilinen kısımda kalp atımları için ihtiyaç duyulan elektriksel uyaranlar üretilir. Elektrotlar ise kalp ile kalp pilinin jeneratörü arasında bir köprü görevi görür. Bu özel kablolar sayesinde kalp pili kalbin atımlarını takip edebilir. Eğer atımlarda bir problem tespit ederse jeneratör kısmında üretilen elektriksel uyarılar yine elektrotlar sayesinde kalbin ilgili bölgelerine iletilebilir. Kalp pillerinde bir tane jeneratör ve en az bir tane elektrot vardır. Elektrot sayısı bazı durumlarda artabilir. Kalp pilinin üretiminde; dokularla etkileşime girmeyecek ve kalp dokularına zarar vermeyecek maddeler kullanılır.

  Kalp Pilleri Nasıl Çalışır?

  Kalbin belli bölgelerine yerleştirilmiş olan elektrotlar (özel kablolar) kalbin atımlarını sürekli takip eder. Eğer bu atımlarda bir aksama meydana gelirse kalp pili, atımları düzene bindirmek için elektriksel uyarı oluşturur. Bu uyarılar daha önce bahsettiğimiz elektrotlar yardımı ile kalbin ilgili bölgesine ulaştırılır. Böylece kalp normal hızlarda ve düzende atmaya devam eder.

  Kalp Pillerinin Çeşitleri Nelerdir? Kalp Pili Çeşitleri Nelerdir?

  Kalp pilleri, genel olarak iki ana grup altında değerlendirilirler.

  Geçici Kalp Pilleri

  Geçici kalp pilleri, kalbin elektriksel sistemlerinde meydana gelen geçici rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Genelde 10 ila 14 gün kadar hastanın üzerinde kalabilirler. Bazı durumlarda ise kalıcı kalp pili taktıracak olan hastalar için güvenli bir bekleme süreci oluşturmak amacıyla da kullanılabilirler. Kalıcı kalp pillerine kıyasla basit bir yapıya sahiptirler. Kullanım süreleri kısıtlı olduğu için kalıcı piller gibi özelleştikleri durumlar yoktur. Dolayısıyla pek fazla çeşitleri de bulunmaz.

  Kalıcı Kalp Pilleri

  Kalıcı kalp pili çeşitlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

  DDD Kalp Pilleri

  En sık kullanılan kalp pili çeşitlerinden biridir. DDD kalp pillerinde iki ayrı elektrot bulunur. Bu elektrotlardan biri sağ karıncığa, diğeri ise sağ kulakcığa bağlanır.

  VVİ Kalp Pilleri

  VVİ kalp pilleri, diğer kalıcı kalp pillerine kıyasla daha basit bir yapıya ve maliyete sahiptir. Tek bir elektrotu vardır ve bu elektrot kalp karıncığını uyarmak için kullanılır. Basit bir yapıya sahip olmasına rağmen görevini yerine getirmede oldukça etkilidir.

  3 Kablolu Kalp Pilleri (CRT)

  3 kablolu kalp pillerinin iki çeşidi vardır. Bunlardan biri elektroşok özelliğine de sahipken diğerinde elektroşok özelliği yoktur. Elektroşok özelliğine sahip olanlar CRT-D ismiyle bilinir, normal olanlarsa direkt CRT ismi ile anılırlar. Bu kalp pillerinde isimlerinden de anlaşılacağı üzere 3 tane elektrot vardır. Kalp yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde bu 3 elektrot, kalbin atımlarını destekler ve kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlar

  Cardiyoverter – Defibrilatörler (ICD)

  Bu pillerin genel çalışma prensipleri diğer kalıcı kalp pillerine benzerdir. Ancak diğer kalp pillerinden ayrılan çok önemli bir işlevleri vardır ve genelde bu işlev sebebi ile tercih edilirler. ICD kalp pilleri, ihtiyaç duyulduğu takdirde kalbe elektroşok verebilirler. Böylece ciddi ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği gibi durumlarda oluşan hayati riski önlemekte görev alırlar. Özelliklerine göre 60 ila 90 gram ağırlığında olabilirler, diğer kalıcı pillere kıyasla daha pahalıdırlar.

  Günümüzde pek çok kalp pili ‘’Rate Adaptive’’ olarak bilinen özelliğe sahip olacakları şekilde üretilirler. Rate Adaptive özelliği; hastanın temposunu ve kalp atışlarını detaylı olarak analiz eder. Bu özelliğe sahip olan kalp pilleri genelde çocuklarda, gençlerde ve aktif bir yaşamı olan bireylerde kullanılır. Çünkü bu özellik, kalp pilinin vücudun temposundaki değişimlere adapte olmasını, kalp atımlarını da bu tempoya göre düzenleyebilmesini sağlar. Bu özelliğe sahip olan kalp pillerinin isimlerinin yanına -R eklemesi konulur. Mesela normalde VVİ isimli bir kalp pili, Rade Adaptive özelliğine sahipse VVİ-R olarak isimlendirilir.

  İstanbul Kalp Pili Çeşitleri Fiyatları 

  Kullanım sürelerine ve kullanım amaçlarına göre farklı yapılara sahip olan birçok kalp pili çeşidi vardır. Bu kalp pilleri, doktor tarafından hastanın ihtiyaçlarına ve gündelik yaşam rutinine göre özel olarak belirlenir. Böylece en iyi şekilde gündelik yaşamlarına adapte olabilirler. Kalp pili ücretleri, pillerin çeşidine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden net bir kalp pili fiyatı vermek mümkün değildir. Alanında uzman bir doktorla görüşüldüğü takdirde kişinin rahatsızlığına ve yaşam standartlarına en uygun kalp pili belirlenebilir. Böylece kalp pili fiyatları hakkında bir fikir edinilebilir.

  İstanbul kalp pili fiyatları 2022 ve benzer konular hakkında bilgi almak için bizi arayabilir, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz’dan randevu alabilirsiniz.


  Size nasıl yardımcı olabiliriz?