Kalp Kapak Hastalıkları İstanbul

  Kalbi meydana getiren dokular, vücuda kan pompalamak için birlikte ve uyum içerisinde çalışırlar. Her birinin, bahsettiğimiz önemli görevi yerine getirmek için üstlendikleri rolleri vardır. Kalp dokularının birinde meydana gelen herhangi bir sorun, kan pompalama görevini olumsuz etkileyebilir. Bu da hem kalbin hem de vücudun geri kalanının zarar görmesine yol açabilir.

  Kalp kapakları, kirli kan ile temiz kanın kalp içerisindeki dolaşımından; vücudun hedef bölgelerine iletilmelerinden sorumludurlar. Kalp kapakçıkları doğuştan veya gelişimsel bazı hastalıklara sahip olabilirler. Bu hastalıklar kalbin kan pompalama görevini epey olumsuz etkileyebilir. Kalp kapak hastalıklarına bağlı olarak bireylerde ritim bozuklukları, felç ve benzer tehlikeli hastalıklar görülebilir. Bu yüzden zamanında tespit edilmeleri ve tedavi edilmeleri gerekir. Yazımızın devamında kalp kapaklarının görevlerinden, kalp hastalıklarından ve bu hastalıkların belirtilerinden bahsedeceğiz.

  Kalp kapak hastalıkları tedavisi İstanbul ve benzer konular hakkında bilgi almak için bizi arayabilir; Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz’dan randevu alabilirsiniz.

  Kalp Kapakları Nedir? Kalp Kapakları Ne İşe Yarar?

  Kalp kapakları, kanın kalp içerisindeki dolaşımında ve vücuda pompalanmasında görevli olan kalp dokularıdır. Kalp kapakları, kalp odaları arasında bulunurlar. Kısaca bahsetmek gerekirse kalpte toplamda 4 oda vardır. Bunlardan ikisi küçük, diğer ikisi ise büyüktür. Kalbin sol tarafında bir tane büyük, bir tane de küçük oda bulunur. Bunları ayıran kalp kapağı ise ‘’mitral kapak’’ olarak isimlendirilir. Kalbin sağ tarafında da yine aynı şekilde bir büyük ve bir de küçük kalp odası vardır. Bunları ise ‘’triküspit kapak’’ isimli kalp kapağı ayırır. Bu kapaklar birbirleri ve kalbin diğer dokuları ile organize bir şekilde çalışarak temiz kanın kirli kandan ayrılmasını sağlarlar. Böylece kirli kan akciğerlerde temizlenmeye ve oksijenlenmeye giderken; temiz kan ise hücreleri beslemeye gider. Bu döngü yaşamın devamlılığı için hayatî bir öneme sahiptir.

  Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?

  Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının görevlerini gerektiği gibi yapamamaları sebebi ile görülen hastalıklardır. Kalp kapaklarının görevlerinde meydana gelen aksama, kapakların daralması sebebi ile meydana gelebilir. Bu da kanın hedef bölgeye gerektiği ölçüde ulaşamamasına yol açar. Buna ek olarak kalp kapak hastalıkları, kapakların yetersiz kalması ile de görülebilir. Kalp kapak yetmezliğinde ise kan, kapak tarafından yönlendirildiği yerde kalmaz ve geriye doğru hareket eder. Tüm bu bahsettiğimiz sorunlar kalbin ve vücudun genel sağlığı için oldukça tehlikeli olabilirler.

  Aort Kapak Darlığı Nedir?

  Bu rahatsızlık genelde gelişimsel olarak, sonradan meydana gelir. Ancak bazı durumlarda doğumsal olarak da görülebilir. Aort kapak darlığında aort kapağı, olması gerektiği gibi üçlü değil de ikili yaprak yapısındadır. Bu hastalık genelde kalp romatizması olan hastalarda görülür. Aynı şekilde ileri yaşa bağlı meydana gelen kapakçık kireçlenmesi de aort kapak darlığına yol açabilir.

  Mitral Kapak Darlığı Nedir?

  Mitral kapak darlığı, kanın sol atriumdan sol ventriküle geçmesini kısıtlayan bir rahatsızlıktır. Kalp kapak hastalıkları arasında en sık görülenlerden biridir. Bu rahatsızlığa bağlı olarak kişilerin hayat kalitesi düşer; nefes darlığından ve çarpıntı hissinden şikâyet edebilirler.

  Mitral kapak darlığı gerektiği gibi tedavi edilmediği takdirde pıhtı oluşumuna veya kalp yetmezliğine yol açabilmektedir. Bu yüzden zamanında ve gerektiği gibi tedavi edilmelidir.

  Aort Kapak Yetmezliği Nedir?

  Aort kapak yetmezliği yaygın olarak aort damarının anormal ölçüde genişlemesi (aort anevrizması) ve kalp büyümesi gibi rahatsızlıklar sonucu meydana gelir. Bu hastalıkların her biri oldukça tehlikelidir. Bu yüzden tedavide geç kalınmamalı, tedavi çalışmaları aksatılmamalıdır.

  Mitral Kapak Yetmezliği Nedir?

  Mitral kapak yetmezliği olan hastalarda, sol kulakçıktan hedef bölgelere doğru pompalanan kan yeniden sol kulakçığa döner. Zamanında tedavi edilmediği takdirde kalbin çok çalışmasına ve sol kulakçığın büyümesine sebep olabilir.

  Mitral Kapak Prolapsusu Nedir?

  Doğuştan veya gelişimsel sebeplerden ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Genç kadınlarda daha sık görülür. En belirgin belirtisi kalpte ritim bozukluğudur. Her ne kadar sık görülmese de görüldüğünde tedavisi aksatılmamalıdır.

  Kalp Kapak Hastalıkları Neden Olur?

  Kalp kapak hastalıkları sebepleri arasında şunlar yer alabilir:

  • Romatizmalar hastalıkların yaygın bir şekilde kalp kapak hastalıklarına yol açabilecekleri bilinmektedir.
  • Kalp büyümesi.
  • Hipertansiyon (Yüksek tansiyon.)
  • Aort anevrizması. (Aort damarının anormal ölçüde genişlemesi.)
  • Kalp enfeksiyonları.

  Bahsettiğimiz hastalıklar zaman içerisinde kalp kapak hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep olabilirler.

  Kalp Kapak Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

  Kalp kapak hastalıkları belirtileri arasında şunlar yer alır:

  • Çarpıntı, kalp çarpıntısı hissi.
  • Nefes darlığı, nefes almakta güçlük.
  • Ellerde, tırnak uçlarında ve dudaklarda morarma.
  • Emboli ve emboliye bağlı felç (inme) gibi riskler.
  • Aritmi (Kalpte ritim bozukluğu.).

  Kalp kapak hastalıkları sebebi ile görülen belirtiler ve belirtilerin şiddetleri kişiden kişiye değişebilir.

  Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır?

  Kalp kapak hastalıklarının tedavisi kişiden kişiye değişebilir. Bunun en önemli sebebi pek çok kalp kapak hastalığı olması ve bunlara eşlik edebilecek ikincil hastalıkların bulunabilmesidir. Hastalar gerek kalp kapak hastalıkları gerekse de bahsettiğimiz ikincil hastalıklar açısından detaylı olarak değerlendirilirler. Şikâyetleri özenle dinlenir. Daha sonra ise kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur. Bu tedavi planı ritim düzenleyici ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve tansiyon ilaçları içerebilir. Bazı durumlarda cerrahi tedavilere de başvurulabilir.

  Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisi İstanbul

  Kalp kapak hastalıkları, pek çok kalp hastalığı sebebi ile görülebilir ve pek çok ikincil hastalığa da sebep olabilirler. Bu yüzden tedavileri aksatılmamalıdır. Kalp kapak hastalıkları tedavisi kişiye özel olarak planlanır.

  Kalp kapak hastalıkları tedavisi İstanbul hakkında detaylı bilgi almak için bizi arayabilir; Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz’dan randevu alabilirsiniz.


  Size nasıl yardımcı olabiliriz?